Jongerenparticipatie

Vries, 10 oktober 2017.

Het onderwerp “Onderzoek instellen jongerenraad/-participatie” betrof een initiatiefvoorstel om onderzoek te doen op welke wijze jongerenparticipatie vorm kan krijgen, waarbij een het instellen van een jongerenraad een mogelijkheid zou kunnen zijn.

Op dinsdag 26 september 2017 Heeft de Gemeenteraad al opiniërend over dit onderwerp gesproken en nu stond het deze keer besluitvormend op de agenda. Gemeentebelangen had op 26 september 2017 reeds aangegeven voor dit voorstel te zijn.

Gevraagd besluit.

Het gevraagde besluit luidde:

  1. Instemmen met een onderzoek op welke wijze een jongerenraad/-participatie vorm kan krijgen.

  2. Het college opdracht geven (eventueel samen met andere partijen, bijvoorbeeld Stichting Trias, sociaal teams) dit onderzoek te gaan uitvoeren.

  3. Het college verzoeken voor 1 januari 2018 verslag uit te brengen.

Het besluit.

Uiteraard heeft Gemeentebelangen voor dit voorstel gestemd, wij hebben het meedenken, meepraten en participeren hoog in het vaandel staan.

Gemeentebelangen, D66, CU, Leefbaar en GroenLinks stemden voor het voorstel. de VVD, PvdA en het CDA stemden tegen.

Daarmee is het voorstel in meerderheid aangenomen.