RUD Drenthe, Begrotingstekort werd besproken.

Vries, 10 oktober 2017.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe heeft 13 en 21 juli 2017 een brief aan gemeente Tynaarlo gezonden over de genomen vervolgstappen, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het geconstateerde begrotingstekort.

Aanleiding

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2017 is de Gemeenteraad van Tynaarlo op de hoogte gesteld van de vooraankondiging van het Dagelijks Bestuur van de RUD dat de Voorjaarnota van de RUD naar verwachting een aanzienlijk tekort zal laten zien. De gemeenteraad heeft hierop in zijn zienswijze op de jaarstukken 2016 en begroting 2018 gereageerd.

Op 13 juli 2017 heeft het Dagelijks bestuur van de RUD Drenthe een brief gestuurd aan de leden van het Algemeen Bestuur van de RUD Drenthe, de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en het college van gedeputeerde staten van Drenthe.

In deze brief worden de geadresseerden geïnformeerd over de gemaakte vervolgafspraken en de wijze waarop de reacties en zienswijzen van de college en raden/staten daarbij betrokken zijn. Uit de brief van 21 juli 2017 blijkt dat het College van Tynaarlo zonder nadere voorwaarden met de besparingsvoorstellen heeft ingestemd.

Raad laat ongenoegen blijken.

De Gemeenteraad liet zijn ongenoegen blijken dat zij wederom dusdanig laat in het proces betrokken is en dat zij geen echte invloed op de besparingsvoorstellen kon uitoefenen. Ook had de raad eerder moeten weten wat de beleidsmatige en financiële gevolgen voor onze Gemeente zijn.

Er werd geen besluit genomen, dit werd overigens ook niet gevraagd. Het was uitsluitend de bedoeling om de discussie te voeren omtrent de brief.