College Tynaarlo krijgt motie van treurnis.

Vries, 5 maart 2015.

Op dinsdag 3 maart jongstleden heeft er weer een gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden in onze gemeente.
Al bij agendapunt 2, vaststelling van de agenda, vroeg Heer Pieters van de VVD om een schorsing. Met enige aarzeling stond de voorzitter van de Raad, Burgemeester Thijsen , deze schorsing toe.

Tijdens deze schorsing verlieten de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en D66, alsmede de wethouders van deze partijen de raadszaal. De oppositiepartijen bleven vol verbazing achter, niet wetende wat er gaande was.

Na de schorsing bleek al snel dat de heer Pieters bepaalde informatie met de overige coalitiepartijen gedeeld had. Op basis van deze gedeelde informatie vroeg de heer Pieters om agendapunt 7, Herontwikkeling entreegebied Ter Borch, van de agenda af te halen.

Zonder de raadsleden van Groenlinks, Leefbaar, ChristenUnie en Gemeentebelangen mede deelgenoot van de informatie te maken, stemden de raadsleden van de coalitiepartijen voor het voorstel om agendapunt 7 van de agenda te halen.

Dit veroorzaakte een behoorlijke ontstemdheid bij de overige raadsleden.

 

Communicatie.

Opnieuw hebben de wethouders van onze gemeente grove steken laten vallen, waar het de communicatie betreft. Maar even kwalijk, de heer Pieters van de VVD, die 4 weken geleden nog een zeer grote broek aantrok en wethouder Engels van slechte communicatie beschuldigde, heeft gemeend de oppositiepartijen niet van de nodige informatie te hoeven voorzien.

De oppositiepartijen hebben, na een korte schorsing een motie van treurnis ingediend. Deze motie werd ingediend in de richting van de wethouders, alsmede voor rekening van de 4 partijen, welke deel uitmaken van de coalitie, de VVD, de PvdA, Het CDA en de D66.

Gemeentebelangen is zeer ontstemt over de manier waarop zij van de nodige informatie verstoken is gebleven. Onze raadsleden hebben dit tijdens de gemeenteraadsvergadering ook duidelijk kenbaar gemaakt. Op deze manier omgaan met elkaar is, op z’n zachtst gezegd, ontoelaatbaar.

 

Voor meer informatie over een motie van treurnis en andere moties klikt u hieronder.

Uitleg over moties