Centrumplannen Eelde.

Eelde, 8 maart.

Op vrijdag heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, tijdens deze bijeenkomst informeerden ondernemers, de klankbordgroep en anderen de raadSleden met betrekking tot de stand van zaken van de centrumplannen van Eelde.

Tijdens deze bijeenkomst is Gemeentebelangen het een en ander duidelijk geworden.

Ook heeft de gemeenteraad op deze vrijdag een brief ontvangen van het College.

Naar aanleiding van de bijeenkomst en de brief heeft Gemeentebelangen een schrijven aan het College doen toekomen.

Hieronder het schrijven van Gemeentebelangen aan het College.

 

Geacht College,

 

De acties, zoals nu door het College worden voorgesteld, zijn naar onze mening volstrekt onvoldoende en het duurt allemaal veel te lang. Zo lang dat subsidiegelden in het gedrang komen en de initiatieven op losse schroeven dreigen te komen staan. Wat verwacht Gemeentebelangen:

 

ü  Uiterlijk dinsdag 10 maart a.s. een positief Collegebesluit ten aanzien van de centrumplannen van Eelde;

ü  Dat de gemeenteraad uiterlijk op dinsdag 10 maart geïnformeerd wordt inzake het genomen besluit en dit voordat een en ander aan de pers wordt meegedeeld;

ü  Dat de gemeenteraad op dinsdagavond 10 maart verder door het College geïnformeerd wordt over de argumenten die tot het besluit hebben geleid.

 

Indien er aanstaande dinsdag geen positief Collegebesluit is genomen, ziet Gemeentebelangen zich genoodzaakt om al dan niet in samenwerking met andere raadsfracties, een positief Collegebesluit af te dwingen door middel van een motie vreemd aan de agenda, dan wel als amendement bij het ontkoppelingsvoorstel met betrekking tot Ter Borch.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter van Es  

Fractieleider Gemeentebelangen Tynaarlo.