centrum Eelde, motie ingediend door GB.

20 maart 2015.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 17 maart 2015 stond het punt met betrekking tot het loskoppelen van de winkelbestemming in Ter Borch qua volgordelijkheid van het winkelcentrum in Eelde op de agenda.

Gemeentebelangen heeft tijdens dit agendapunt een motie ingediend om er voor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk een voorstel naar de gemeenteraad ingediend wordt, met betrekking tot de plannen voor voormalig garage Koops.

 

MOTIE nr. 2

 

(artikel 36 Reglement van Orde voor   de gemeenteraad)

Motie ingediend   door Gemeentebelangen    Tynaarlo

Agendapunt 8

Raadsvergadering d.d. 17 maart 2015

Onderwerp: Ontwikkeling   Centrumplannen Eelde

 

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op 17 maart .2015

In aanmerking nemend dat: de Raad van de gemeente Tynaarlo op 10   september 2013 heeft besloten om:

 1. In   te stemmen met de ontwikkeling van een supermarktprogramma in zowel het   Centrumplan Eelde als in het Entreegebied Ter Borch;
 2. Beide ontwikkelingen aan elkaar te koppelen in   geld en in tijd qua volgordelijkheid (eerst Eelde en dan Ter Borch).
  1. Nu   een positief richtinggevend principebesluit te nemen ten aanzien van de   genoemde variant drie;
  2. Om binnen een redelijke termijn, maar zo   spoedig mogelijk, hierover een definitief besluit te nemen;
  3. Dit besluit, voor zover nodig i.v.m. het   budgetrecht, aan de Raad voor te leggen, zo mogelijk al bij de   Raadsvergadering van 31 maart of 14 april 2015;
  4. Na definitieve besluitvorming inzake variant   drie met de nodige daadkracht en voortvarendheid aan de slag te gaan met de   aanpak van de openbare ruimte.

Constaterende dat het College de Raad bij agendapunt 8 voorstelt om:

    
 1. De        ontwikkeling van het entreegebied Ter Borch en het centrumplan Eelde        te ontkoppelen;
 2.   
 3. Het initiatief        tot realisatie van een supermarktprogramma in Ter Borch te ondersteunen;
 4.   
 5. Burgemeester        en wethouders opdracht te geven om op korte termijn de wijziging van het        bestemmingsplan voor te bereiden;

Tevens overwegend dat:

    
 1. Er op        dit moment een concreet plan, te noemen variant drie, bestaat om de        gemeentelijke kavel (voormalige Garage Koops te Eelde) in twee delen op        te splitsen; t.w. de voormalige werkplaats en de voormalige showroom;
 2.   
 3. Er        daarmee de mogelijkheid tot supermarktuitbreiding (voormalige werkplaats)        en appartementenontwikkeling (voormalige showroom) in Eelde gecreëerd        wordt;
 4.   
 5. Er        voor wat betreft de supermarkt ontwikkeling overeenstemming is tussen:
 6.   
      
  1. NWV (eigenaar van de huidige         supermarkt);
  2.    
  3. Ballast-Nedam         de ontwikkelaar;
  4.    
  5. Jumbo
  6.   
    
 7. Er de        nodige tijdsdruk bestaat i.v.m. het veiligstellen van de provinciale        subsidie en vanuit de supermarktfunctie;
 8.   
 9. Verdere        vertragingen zowel de gemeenschap als individuele ondernemers onnodig        veel geld dreigen te gaan kosten;
 10.   
 11. De        plannen sinds maandag 2 maart 2015 bij het college bekend zijn;
 12.   
 13. Het        college om tijd en ruimte vraagt om de genoemde variant drie verder door        te rekenen en uit te werken.

 

Draagt het college hierbij op   om:

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

Peter van Es                                                   

(Gemeentebelangen)                                                  

De motie is in stemming gebracht, de motie werd met algehele stemmen aangenomen, dit betekent dat alle raadsleden voor de motie gestemd hebben.

Na het stemmen over de motie werd het agendapunt in stemming gebracht.

Gemeentebelangen is van mening dat supermarkten in Ter Borch niet noodzakelijk zijn en al zeker niet voordat de supermarkten in Ter Borch gerealiseerd zijn.

Daarom heeft Gemeentebelangen dan ook tegen het loskoppelen van de winkelbestemming in Ter Borch van de centrumplannen in Eelde.

De meerderheid van de gemeenteraadsleden hadden echter geen boodschap aan de wensen van de ondernemers van Eelde en de inwoners van Ter Borch, zij stemden dus voor het agendapunt.

Dit betroffen de Raadsleden van de partijen PvdA, VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks.

Daarmee werd het voorstel dus toch aangenomen.

Het lijkt er op dat uitsluitend de lokale partijen oog en oor heeft voor de ondernemers en inwoners van onze gemeente.