Wanneer wordt bestrating Nieuwe akkers definitief?

4 januari 2018.

Van bewoners uit de wijk Nieuwe Akkers in het dorp Paterswolde ontving Gemeentebelangen enkele maal de vraag wanneer de bestrating in deze wijk nu eindelijk eens definitief aangelegd zou gaan worden.

Naar aanleiding van deze vragen heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en wethouders.

Hieronder de brief van Gemeentebelangen Tynaarlo aan het College.

Geacht College van B en W,

Enige jaren geleden heeft gemeente Tynaarlo in samenwerking met Stichting Eelder Woningbouw (SEW) de wijk Nieuwe akkers in het dorp Paterswolde gerenoveerd.

Tijdens deze renovatie werd de bestrating van de wegen in de wijk vervangen, echter dit is op dat moment een tijdelijke bestrating geweest. Na het gereedkomen van de gehele wijk zou de bestrating definitief aangelegd worden.

Van bewoners uit de wijk hoort Gemeentebelangen Tynaarlo geluiden dat de bestrating nu wel erg slecht aan het worden is, er komen steeds meer verzakkingen in het wegdek voor en het rijden op de fiets over deze wegen is een ware beproeving, je trilt zo ongeveer van je zadel, zo geven bewoners aan.

Gemeentebelangen Tynaarlo zou graag van uw college vernemen wanneer u van zins bent om deze wegen van een definitieve bestrating te gaan voorzien, waarmee de renovatie volledig wordt afgerond.

Wij danken u vast voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo

Jarko Weering

Raadslid.

Zodra Gemeentebelangen Tynaarlo een antwoord op deze brief ontvangt van het College van B en W, laten we het u weten via onze website.