Voorzieningen voor mensen met beperking binnen nieuwe schoolgebouwen.

Eelde, 18 januari 2018.

Gemeentebelangen heeft toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimtes en voorzieningen voor mensen met een visuele dan wel auditieve beperking hoog in het vaandel.

Onlangs heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo vernomen dat deze voorzieningen niet meegenomen zullen worden in de nieuw te bouwen schoolgebouwen, welke nu voor de nabije toekomst in de planning staan door stichting Baasis.

Gemeentebelangen is van mening dat bij openbare gebouwen dergelijke voorzieningen aanwezig dienen te zijn. Daarom heeft de fractie een brief geschreven met verduidelijkende vragen omtrent dit onderwerp.

Hieronder vindt u de brief, welke onze fractie aan het college van B en W heeft gezonden.

Geacht College van B en W,

In de nabije toekomst zullen er door stichting Baasis een aantal schoolgebouwen gerealiseerd gaan worden.

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft de toegankelijkheid van (openbare) gebouwen en openbare ruimten hoog in het vaandel.

Onlangs vernam onze fractie via het VN panel dat in de ontwerpen van deze schoolgebouwen geen voorzieningen meegenomen zullen worden waar het de toegankelijkheid voor minder valide mensen betreft.

De fractie van Gemeentebelangen heeft aan u daarom de volgende vragen.

 1. Klopt het dat er geen voorzieningen voor minder valide mensen, mensen met een visuele beperking en mensen met een auditieve beperking meegenomen worden in de ontwerpen van de nieuw en vernieuwd te bouwen schoolgebouwen binnen onze gemeente?
 2. Zo ja,
  1. Klopt het dat de te hoge kosten voor de voorzieningen hiervan een van de belangrijkste redenen is?
  2. Zijn er nog meer redenen waarom deze voorzieningen niet meegenomen worden in de ontwerpen?
  3. Waaraan moeten we denken als er gesproken wordt over de voorzieningen die niet meegenomen worden?
 3. Als het klopt dat deze voorzieningen niet meegenomen worden in de ontwerpen van de schoolgebouwen, hoe denkt het college van B en W hier over?
 4. Worden dergelijke voorzieningen met betrekking tot mensen met beperkingen wel meegenomen in het ontwerp van met name de sporthallen die gebouwd gaan worden in de wijk Groote veen en later in Zuidlaren?
  1. Zo ja, waaraan moeten we dan denken?

We zien graag uw beantwoording tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo

Jarko Weering

Raadslid.

Zodra Gemeentebelangen Tynaarlo een beantwoording op de gestelde vragen van het College van B en W ontvangt, zullen wij deze antwoorden ook op onze website plaatsen, houd dus onze site in de gaten.