Bestrating Groote Veen, GB stelde schriftelijke vragen.

Eelde, 26 januari 2018.

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo wordt met enige regelmaat aangesproken over de slechte staat van de bestrating in Groote Veen, de nieuwe wijk in Eelde. Er zijn bewoners die gekscherend aangeven dat de naam Groote Veen niet meer klopt, de wijk dient omgedoopt te worden in Groot modderveen of Groot Waterveen.

Naar aanleiding van de klachten van de inwoners van de wijk heeft Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W.

Hieronder volgt de volledige brief.

Geacht College van B en W,

Er bereiken Gemeentebelangen Tynaarlo een aantal klachten over de kwaliteit van de bestrating in de nieuwe wijk Groote veen.

De klachten die ons bereiken gaan met name over de zeer slechte staat van deze bestrating. Bestrating is op een groot aantal plaatse dusdanig verzakt dat er zo ongeveer vijvers ontstaan op momenten dat het regent. Deze grote plassen en modderpoelen maakt het rijden en dan met name op de fiets erg vervelend en soms zelfs onveilig.

Nu begrijpen wij van de bewoners dat er ineens toch is begonnen met het opnieuw bestraten van sommige wegen. Dit is een goede zaak, maar bewoners vinden het erg vervelend dat hierover totaal niet gecommuniceerd wordt. De straat is plotseling opgebroken zonder dat iemand hier ook maar van op de hoogte gesteld is.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vraag aan u.

  1. waarom worden de bewoners er niet fatsoenlijk van op de hoogte gesteld dat een bepaalde straat opgebroken wordt, waardoor men daar gedurende een bepaalde tijd niet langs kan?
  2. Worden alle straten, welke nu van noodbestrating zijn voorzien, opnieuw bestraat en opnieuw voorzien van een noodbestrating, waardoor de wegen iets beter begaanbaar zijn?

Van een van de bewoners vernamen wij dat er op een dag ineens een grote hoop met straatklinkers midden op straat gedeponeerd was. Deze hoop stenen lag half voor de oprit van mevrouw. Mevrouw moest zelf een deel van de stenen verplaatsen om nog een beetje met haar auto op haar oprit te kunnen komen. De buurman van mevrouw kan trouwens helemaal niet met de auto bij huis komen, sterker nog, meneer moest gewoon klunen over de berg met stenen om thuis te komen.

Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen.

  1. Waarom worden bewoners er niet van op de hoogte gesteld dat er op enig moment klinkers op de weg gedeponeerd worden? Toen mevrouw hier later iemand op heeft aangesproken kreeg ze als antwoord dat ze bij haar hadden aangebeld, maar dat zij niet open had gedaan, dus hebben ze de stenen maar gestort. Gemeentebelangen is van mening dat je niet op een dergelijke manier met bewoners hoort om te gaan.
  2. Waarom wordt er nu al ruim 3 weken niets met deze klinkers gedaan, is iets dergelijks niet beter te plannen, waardoor straten niet langer versperd zijn dan strikt noodzakelijk?

Tegenwoordig hebben de meeste gezinnen meer dan 1 auto. In de aanleg van de wijk is hier echter totaal geen rekening mee gehouden. Een oprit laat slechts 1 auto toe, meer ruimte is er niet. De wegen zijn dusdanig smal, dat hier geen auto’s op geparkeerd kunnen worden zonder overige weggebruikers te hinderen.

Daarom hebben wij aan u de volgende vraag.

  1. Worden er nog extra parkeerhavens of parkeerstroken aangelegd, zodra de definitieve bestrating gerealiseerd wordt, zodat een tweede auto van het gezin of bezoekers hier fatsoenlijk kunnen parkeren?
  2. Heeft u er enige zicht op wanneer de straten in deze wijk van een definitieve bestrating wordt voorzien?

Wij wachten met belangstelling uw beantwoording af.

Met vriendelijke groet,

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo

Jarko Weering

Raadslid.

Zodra de beantwoording van het college van B en W op deze schriftelijke vragen bij ons binnen is, zullen wij u op de hoogte stellen van deze beantwoording.