Museum de buitenplaats, besluit projectsubsidie.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 23 januari 2018 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo gesproken over het onderwerp met betrekking tot een projectsubsidie voor de tentoonstelling planten op reis, welke werd aangevraagd door museum De Buitenplaats in Eelde.

Voor het artikel over voornoemde Raadsvergadering klikt u op de link hieronder.

Museum De buitenplaats vraagt projectsubsidie.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari heeft de Gemeenteraad over dit agendapunt een besluit genomen.

Gevraagd besluit.

Instemmen om een incidentele projectsubsidie van € 30.000 te verlenen voor de tentoonstelling 'Planten op reis' aan Museum De Buitenplaats voor 2018.

Besluit.

Tijdens de stemverklaring lieten zowel de VVD als de PvdA een kritisch geluid horen omtrent het toewijzen van de projectsubsidie, beide partijen vonden het geen project, maar waren van mening dat het om een reguliere tentoonstelling ging. Daarom stemden zij tegen het voorstel.

Gemeentebelangen stemde voor.

Het gevraagd besluit werd met 16 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.