Woningbouw Tienelsweg in Zuidlaren, Raad neemt besluit.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 23 januari 2018 heeft de Gemeenteraad gesproken over het al dan niet mogen bouwen van een woning op de open plek aan de Tienelsweg naast de woning van nummer 30c, gelegen in Zuidlaren.

Voor het artikel over de bespreking van dit agendapunt klikt u op de link hieronder.

Tienelsweg 30c in Zuidlaren voor een nieuwe woning.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018 heeft de Gemeenteraad een besluit genomen omtrent dit agendapunt.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de bebouwing van een open plek nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren

  2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1.Bro).

  3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerp bestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer geen reacties van belangstellenden worden ontvangen.

Besluit.

Een aantal fracties vonden dat ze niet voor dit agendapunt konden stemmen, aangezien ze niet ingestemd hadden met het agendapunt omtrent de kansrijke open plekken. Dit voorstel is min of meer een gevolg van de criteria voor de kansrijke open plekken in de gemeente.

Gemeentebelangen had geen enkel probleem met dit voorstel.

Tijdens de stemming stemden de fracties Gemeentebelangen, d66, CDA en de Raadsleden Kraaijenbrink en Vellinga voor het agendapunt, dit was goed voor 10 stemmen.

13 Raadsleden stemden echter tegen, daarmee werd het agendapunt niet aangenomen.