Sociale volkshuisvesting, notitie vastgesteld.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 12 september 2017 heeft de Gemeenteraad unaniem ingestemd met het concept van de notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017. De notitie is naar aanleiding van dit besluit ter inzage gelegd.

Gevraagd besluit.

De notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017 vaststellen.

Toelichting.

De notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017 is ter vervanging van de woonvisie.

De notitie heeft ter inzage gelegen. De direct betrokkenen zoals de huurdersorganisaties zijn rechtstreeks op de hoogte gebracht. Geen van de betrokken organisaties heeft bedenkingen omtrent de notitie geuit. Ook is er verder totaal geen zienswijze ontvangen.

Besluit.

Gemeentebelangen was al voor de concept notitie, nu er totaal geen zienswijze ingediend is ziet Gemeentebelangen geen enkele reden om ook niet voor de definitieve notitie te stemmen.

Gemeentebelangen stemde, net als de rest van de Raad voor de notitie.