Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 22 januari 2018 is er een begin gemaakt met het agendapunt omtrent de visie van de openbare bibliotheken in gemeente Tynaarlo. Doordat het op 22 januari echter dusdanig laat werd en er toch wel redelijk veel vragen gesteld werden tijdens de eerste termijn van de Raad, werd de Raadsvergadering na deze eerste termijn van de raad afgehamerd.

Op dinsdag 6 februari 2018 werd het agendapunt hervat en begon het met de eerste termijn van het college.

Gevraagd besluit.

Voorstellen een zienswijze geven op het uitvoeringsplan ‘Bibliotheek kijkt vooruit’ (2017-2020).

Toelichting.

De gemeente heeft met de bibliotheekstichting een budgetrelatie. De bibliotheekstichting dient jaarlijks voor 1 mei een subsidieaanvraag in. De gemeente beoordeelt jaarlijks - in het bestuurlijk overleg - of dit past binnen de gemeentelijke visie.

Het uitvoeringsplan “Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit (2017-2020)” werd aan de Gemeenteraad voorgelegd. De stichting is druk bezig met de transformatie van “collectie naar connectie”. In de jaren 2017-2020 gaat het aantal titels van 55.000 naar 35.000. In de huisvesting Eelde-Paterswolde en Zuidlaren worden besparingen gerealiseerd. En er wordt nog meer dan voorheen ingezet op vrijwilligers. Gezien de geldende financiële kaders na 2021, waarmee dit college rekent, kunnen wij ons niet vinden in de redenering dat de bezuinigingen minimaal drie jaar zouden zijn uitgesteld, en moet de insteek bij verder overleg met de bibliotheekstichting zijn dat er door de raad bedoeld is dat de bezuinigingen maximaal drie jaar zijn uitgesteld. In de ingediende Meerjarenbegroting zien wij de aanpassing na 2021 nog niet voldoende verwerkt. Onze inzet is om in verdere overleggen samen te kijken naar dit aspect binnen de transformatie richting een duurzame toekomstgerichte bibliotheekfunctie voor Tynaarlo. Om die reden kan niet ingestemd worden met de in het plan opgenomen meerjarenbegroting.

Het College van B&W is van mening dat er om die reden niet ingestemd kan worden met de in het plan opgenomen meerjarenbegroting.

Behandeling en besluit.

Tijdens de eerste termijn van het College nam Wethouder van Dijk slechts een paar van de grote hoeveelheid aan vragen mee in haar beantwoording. Hierdoor kwam van Dijk nogal onder vuur te liggen.

Wethouder van Dijk kwam steeds verder vast te zitten, waarop een van de fracties voorstelde om een eind te maken aan dit agendapunt.

Hier waren de fracties van Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen het niet mee eens, wij hadden namelijk een motie voorbereid.

De strekking van de motie hield in:

Het visiestuk ‘Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit’ vast te stellen met de daarbij behorende meerjarenbegroting 2017-2020.

Deze motie wordt uiteindelijk door de gehele Raad overgenomen.