Statiegeld alliantie.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018 werd door de fracties van PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en het CDA een motie vreemd aan de agenda ingediend met betrekking tot de statiegeld alliantie.

Toelichting.

Door middel van de statiegeld alliantie wil men vanuit de gemeenten regelen dat men in Den Haag er toe overgaat statiegeld op blikjes en plastic flessen in te voeren.

Behandeling en besluit.

Gemeentebelangen is van mening dat de partijen, die deze motie ingediend hebben, beter in den Haag kunnen regelen dat een dergelijk besluit genomen wordt.

De partijen die de motie indienden, hebben momenteel of in de afgelopen periode zitting in het kabinet, dus dat had men gewoon in Den Haag moeten regelen.

Gemeentebelangen Tynaarlo is overigens wel van mening dat een dergelijk besluit op statiegeld er wel dient te komen.

De gehele Raad stemde voor de ingediende motie.