Kaalslag Schelfhorst, GB stelt schriftelijke vragen.

Eelde, 11 februari 2018.

Na de nipte instemming van de Gemeenteraad op dinsdag 6 februari 2018 omtrent het voorontwerp van het bestemmingsplan van Schelfhorst, zal het te inzage gelegd worden.

Tot onze verbazing werd er contact opgenomen met Jarko weering door verontrustte omwonenden, met de mededeling dat er een aantal bomen gekapt waren en dat er een behoorlijke kaalslag had plaatsgevonden op het terrein van voormalig camping Schelfhorst.

Naar aanleiding van deze verontruste berichten heeft Jarko Weering namens Gemeentebelangen een brief met schriftelijke vragen aan het College van B en W gezonden.

Onderstaand de volledige brief.

Geacht College,

Op zaterdag 10 februari en zondag 11 februari heb ik gesproken met verontruste bewoners van Schelfhorst in Paterswolde.

Zij gaven aan dat op donderdag 8 februari een aantal bomen van behoorlijke omvang zijn omgezaagd van een omvang waarvoor een kapvergunning nodig zou zijn.

Een kapvergunning is, voor zover wij weten echter niet afgegeven.

Wij willen daarom van het College graag vernemen.

  1. Is het College op de hoogte van de kap van de bomen?
  2. Is er voor het kappen van deze bomen een kapvergunning nodig?
  3. Zo ja, is er een kapvergunning voor het kappen van deze bomen afgegeven?

Mocht het zo zijn dat er geen kapvergunning afgegeven is, willen wij uitgezocht hebben wie verantwoordelijk is voor de kap van deze bomen.

Verder staat er momenteel een enorme machine die er voor dient het gehele gebied te ontdoen van alles wat ook maar enigszins op een boompje lijkt. Deze machine is afgelopen vrijdag reeds gestart met de volledige kaalslag.

Zelfs aan de rand van de waterpartij, die zich in het gebied bevindt, wordt alles wat hoger is dan gras, weggehaald.

De wethouder heeft het plan voor de 10 woningen verdedigd en aangeprezen, daarbij heeft zij aangegeven dat alle natuur zoveel mogelijk in stand gehouden wordt.

Hoe kunnen we deze kaalslag nu rijmen met dat wat er in het plan staat omtrent de natuur?

  1. Is alles met de grond gelijk maken in stand houden van de natuur?
  2. Is deze kaalslag überhaupt toegestaan?

Gemeentebelangen is van mening dat deze kaalslag zo snel mogelijk een halt toegeroepen moet worden. Wij vinden dat dit onbehoorlijk is, ook in de richting van de bewoners van Schelfhorst.

Wanneer we kijken naar het stadium waarin de procedure van de bestemmingsplan zich momenteel bevindt, moeten wij constateren dat deze kaalslag wel erg prematuur is, het kan nog wel een jaar duren voordat überhaupt de eerste schop de grond in gaat.

De grote machine staat nog steeds in het plangebied, dus ze gaan morgen gewoon weer verder met de kaalslag. Naar onze mening mag dit nu niet verder gaan.

Wij willen het college opdracht geven een halt toe te roepen aan deze illegale kaalslag.

Met vriendelijke groet,

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo

Jarko Weering

Raadslid.

Zodra wij antwoorden ontvangen op de gestelde vragen, zullen wij deze op onze website plaatsen.