Beheersverordening Eelde opnieuw op de agenda.

Vries, 20 februari 2018.

Op 19 december 2017 heeft de beheersverordening Eelde reeds op de agenda van de Gemeenteraad gestaan. Op dat moment heeft de Gemeenteraad besloten het voorstel terug te geven aan het College van B en W, er was een brief binnengekomen van Lentis, een van de indieners van een zienswijze.

Nu stond het voorstel opnieuw op de agenda.

Gevraagd besluit.

1. De ‘reactienota beheersverordening Eelde – Paterswolde’ met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 2. De beheersverordening Eelde – Paterswolde bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVEeldePaterswolde-0301 met inachtneming van de in punt 1 genoemde reactienota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen; 3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting.

Een beheersverordening dient conserverend te zijn, dit houdt in dat de huidige situatie overgenomen wordt, dan wel dat de bestemming zoals beschreven in het bestemmingsplan dat op dat moment geldend is, wordt overgenomen. In deze beheersverordening wordt hier echter niet de hand aan gehouden, de beschrijving, zoals vermeld in het huidige bestemmingsplan wordt voor het gebied waar voorheen De wieken stond, wordt duidelijk van dit bestemmingsplan afgeweken. Ook wordt niet de huidige situatie in acht genomen, want er staat op dit moment geen bebouwing. In het geldende bestemmingsplan staat dat er, wanneer de bebouwing van De wieken wordt afgebroken daar wonen of wonen met zorg herbouwd kan worden. Het college stelt nu voor hier uitsluitend zorgwonen toe te staan. Dit is duidelijk een afwijking van het bestemmingsplan, Gemeentebelangen kan zich dan ook goed voorstellen dat de eigenaar van het gebied het daar niet mee eens is.

De beheersverordening lijkt niet te voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan een beheersverordening. Gemeentebelangen heeft daarom de Raad voorgesteld het voorstel opnieuw terug te geven aan het college om hen het huiswerk over te laten doen en met een correcte beheersverordening terug te laten keren.
De Raad heeft hier unaniem mee ingestemd.