Centrum Zuidlaren, Wethouder Hofstra onder vuur.

vries, 20 februari 2018.

In een eerdere Raadsvergadering verzocht Leefbaar Wethouder Hofstra aan te tonen dat zij niet gelogen heeft over het feit dat Albert Heijn Zuidlaren af zou zien van het plaatsen van een noodwinkel op het voormalig prins Bernhardhoeve terrein in Zuidlaren.

In deze Raadsvergadering velde de Raad een oordeel over het feit of Hofstra nu wel of niet tegen de Gemeenteraad gelogen heeft.

Wethouder Hofstra heeft de Raad een groot aantal stukken doen toekomen, waarmee ze wilde aantonen dat zij niet gelogen heeft , maar naar eer en geweten handelde.

Gemeentebelangen vond dat Hofstra dit met de geleverde stukken afdoende heeft aangetoond.

Na enige discussie kwam uiteindelijk de gehele Gemeenteraad tot de conclusie dat Hofstra feitelijk juist gehandeld heeft.

Ondanks dat Leefbaar ook van mening was dat Nina Hofstra niet gelogen heeft, weerhield dit hen er niet van om toch een Motie in te dienen.

Deze motie hield in dat de Gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders opdracht gaf het centrum van Eelde uit de portefeuille van Hofstra te halen en onder te brengen bij een van de overige Wethouders.

De fractie van Gemeentebelangen vond dit een erg vreemde zet, wel inzien dat Hofstra de waarheid heeft gesproken en uiteindelijk toch de Wethouder van dit onderwerp te ontslaan.

Gemeentebelangen heeft dan ook tegen deze motie gestemd.

Met Gemeentebelangen stemden alle Raadsleden tegen deze motie, met uitzondering van de 3 fractieleden van Leefbaar.

De motie heeft het duidelijk niet gehaald, daarmee was Wethouder Nina Hofstra op dit punt van alle blaam gezuiverd.