Internationale vrouwendag 2018.

Paterswolde, 8 maart 2018.

Vandaag, 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De internationale vrouwendag bestaat sinds 1911, en werd in 1912 voor het eerst in Nederland gehouden.

Waarom op 8 maart?

In 1921 heeft het Internationale Vrouwensecretariaat een datum gekozen voor deze dag, 8 maart. Op 8 maart 1917 waren in St. Petersburg vrouwen massaal in opstand gekomen tegen voedseltekort en de verschrikkingen van de Koude Oorlog.

Nu in 2018 gaat het niet meer over voedseltekorten, maar over gelijkwaardigheid. Het thema dit jaar is dan ook ‘Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig’.

Het doel is dat in 2030 vrouwen evenveel kansen moeten krijgen als mannen om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven.

Door middel van de link onderaan dit artikel start er een filmpje, in dit filmpje roepen de vrouwen van gemeente Tynaarlo op om op 21 maart gebruik te maken van het stemrecht en ervoor te zorgen dat er meer vrouwen in de politiek komen. Want zoals Els Borst al zei: “Want politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.”

Aan dit filmpje, gemaakt door Els Kardol van D66, heeft ook Gemeentebelangen meegewerkt. Ook wij vinden gelijke rechten voor vrouwen en mannen belangrijk en dat iedereen gelijke kansen moet hebben in de hedendaagse maatschappij.

Bekijk het filmpje.