Uitkomsten draagvlakonderzoek centrum Zuidlaren.

Vries, 6 februari 2018.

Er vond in het Gemeentehuis te Vries een openbare zitting plaats over het draagvlak onderzoek Zuidlaren. Het onderzoek was uitgevoerd door Necker van Naem in opdracht van gemeente Tynaarlo.

De aanleiding van dit draagvlak onderzoek was het veranderende consumentengedrag en de ontwikkelingen op het voormalig Prins Bernhardhoeve-terrein. Daarbij was gekeken naar de mate van tevredenheid voor de huidige voorzieningen en waar de mogelijke verbeteringen zitten.

In totaal hebben er 1905 inwoners meegedaan, waarvan 1799 uit Zuidlaren zelf komen. De betrokkenheid van de inwoners is erg groot.

Wat vinden de inwoners?

De inwoners noemen Zuidlaren nu voor al gezellig, maar geven aan een discount supermarkt te missen.

Over de huidige supermarkten wordt aangegeven dat deze te klein zijn, en meer ruimte zouden moeten krijgen. Daarnaast zegt 78% van de deelnemers dat er boodschappen gedaan gaat worden in de discount supermarkt, wanneer deze in Zuidlaren komt.

De Stationsweg wordt als te druk ervaren, met name het vele vrachtverkeer wat hierlangs komt baart men zorgen, hierbij wordt aangegeven dat verminderen van het vrachtverkeer een goede oplossing zou kunnen zijn.

Ook het gebrek aan woningen, met name appartementen, komt aan bod. Zowel in de koop- als de huursector wordt aangegeven dat er meer woningen in Zuidlaren zouden moeten komen.

De conclusie van het onderzoek

De betrokkenheid van de inwoners van Zuidlaren is groot, en zal naar verwachtingen nog groter worden, wanneer er concretere plannen komen. Men geeft aan tevreden te zijn met de huidige voorzieningen, maar men geeft daarbij aan dat er ruimte is voor het verbeteren van de supermarkten en het uitbreiden van parkeermogelijkheden in Zuidlaren. Daarnaast ziet men de verkeersdrukte in het centrum graag verminderen en de Brink juist versterken als evenementen- en marktlocatie.

Gemeentebelangen is er trots op dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan het draagvlak onderzoek, ook daaruit blijkt dat de betrokkenheid bij de inwoners uit de gemeente, in dit geval Zuidlaren erg groot is.