Gemeentebelangen maakt geen deel uit van college Tynaarlo.

Eelde, 7 april 2018.

Wij werden uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Thijsen, die als informateur was aangesteld door Leefbaar Tynaarlo. Vervolgens vond er een eerste formerend gesprek plaats tussen Leefbaar en Gemeentebelangen, waarbij de formateur burgemeester Wassink van Terschelling aanwezig was.

Tijdens dit formerend gesprek kwam duidelijk naar voren hoeveel overeenkomsten Gemeentebelangen met Leefbaar heeft. Toch werd er geïnformeerd of Gemeentebelangen mogelijk met gedoogsteun in het College van Burgemeester en Wethouders zitting wilde nemen. Gemeentebelangen heeft duidelijk aangegeven niets te voelen voor gedoogsteun.

Met gedoogsteun zitting nemen in het College zou inhouden dat Gemeentebelangen onderdeel zou uitmaken van het college van B en W, maar dat daarbij geen Wethouderspost voor Gemeentebelangen beschikbaar was. Met andere woorden, je conformeert je als partij aan de standpunten van het College, bent hier uiteindelijk verantwoordelijk voor, maar je kunt je niet verdedigen, aangezien je geen wethouder hebt om je te verdedigen.

Tijdens het tweede en laatste formerend gesprek werd eigenlijk continue aangestuurd op de gedoogsteun van Gemeentebelangen. Opnieuw heeft Gemeentebelangen aangegeven hiervoor te bedanken.

Gemeentebelangen is reeds sinds 1946 een lokale partij, waarbij wij de onafhankelijkheid zeer hoog in het vaandel hebben staan. Met het leveren van gedoogsteun zouden wij deze onafhankelijkheid met voeten treden.

Ondanks de best wel grote overeenkomsten met Leefbaar hebben wij bedankt voor het toetreden tot het college van B en W met gedoogsteun. Wanneer men Gemeentebelangen in het College wilde hebben, dan met een wethouder. Dit laatste wilde Leefbaar niet.

Gemeentebelangen vindt het erg spijtig dat wij geen volwaardig onderdeel uit kunnen maken van dit College, maar onze principes om onafhankelijk te zijn is groter dan de wens onderdeel uit te maken van het College van Burgemeester en Wethouders.

Het College zal gaan bestaan uit René Kraaijenbrink (Leefbaar), Oetra Gopal (GroenLinks), Pepijn Vemer (D66), Henk Lammers (CDA) en Hans de Graaf (deeltijd voor ChristenUnie). 5 wethoudersposten dus.

Gemeentebelangen wenst dit college uiteraard veel succes de komende 4 jaar.