Steunfractieleden werden beëdigd.

Vries, 17 april 2018.

Zoals in een eerder artikel op onze website reeds werd weergegeven, werden op dinsdag 29 maart 2018 de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Binnen gemeente Tynaarlo heeft iedere fractie de mogelijkheid om 3 steunfractieleden te laten beëdigen. Hierdoor hebben deze steunfractieleden nagenoeg dezelfde rechten als de Raadsleden, met die uitzondering dat zij niet mogen spreken tijdens de raadsvergaderingen.

Op dinsdag 17 april 2018 werden de steunfractieleden van de verschillende fracties beëdigd.

Voor Gemeentebelangen Tynaarlo legden Jarko Weering en Dennis Franke de gelofte af.

Ten overstaan van de nieuwe Gemeenteraad werden de verschillende steunfractieleden naar voren geroepen. Na het voorlezen van het enigszins aangepaste artikel uit de gemeentewet, legden de steunfractieleden Vranke en Weering de gelofte af door het uitspreken van de tekst “dat verklaar en beloof ik”.

Hierna werd er een moment geschorst, waarbinnen de steunfractieleden gefeliciteerd konden worden met hun nieuwe functie.

De fractie.

Door het beëdigen van de steunfractieleden is de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo compleet.

De volledige fractie bestaat daardoor nu uit Peter van Es (fractievoorzitter), Hilde Kamminga (Raadslid), Dennis Franke en Jarko Weering (steunfractieleden).

Deze 4 leden zullen de komende 4 jaar het college van Burgemeester en Wethouders zo goed mogelijk controleren op hun taken.