Bodemkwaliteit en bodembeheer Tynaarlo.

Vries, 17 april 2018.

In het voorjaar van 2018 verloopt de huidige bodemkwaliteitskaart van Tynaarlo. Om te voorkomen dat de grondbank van gemeente Tynaarlo in de problemen komt, waardoor zij geen grond meer uit eigen werken zou kunnen accepteren, dient deze kwaliteitskaart verlengd te worden.

Op dinsdag 17 april 2018 stond daarom de verlenging van deze bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer op het akkoordgedeelte van de agenda van de Gemeenteraad.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de verlenging van de huidige bodemkwaliteitskaart gemeente Tynaarlo met 2 jaar;

  2. Opdracht verlenen aan de RUD om voor 19 juni 2020 een gezamenlijke geactualiseerde bodemkwaliteitskaart vastgesteld hebben, conform plan van aanpak 2 november 2017.

Toelichting.

Vanaf november 2017 hebben er overleggen plaatsgevonden met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), eind januari 2018 is duidelijk geworden dat de RUD binnen de gestelde termijn geen geactualiseerde bodemkwaliteitskaart gereed kan hebben voor de gemeenten en provincie. De enige optie is dan nog om de huidige kaarten met maximaal 2 jaar te verlengen, waardoor de RUD voldoende tijd heeft om de kaarten wel te actualiseren.

Na het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer zal er op toegezien worden, dat de RUD gaat beginnen met de werkzaamheden, waardoor problemen in de toekomst voorkomen worden.

Besluit.

Gemeentebelangen Tynaarlo wil uiteraard voorkomen dat de bodembank voor problemen komt te staan, daarom heeft de fractie ingestemd met het gevraagde voorstel.

De raad ging met algehele stemmen (unaniem) akkoord met het gevraagde besluit.