Zuidlaardermarkt 2017 werd geëvalueerd.

Vries, 17 april 2018.

In het verleden is met de Gemeenteraad afgesproken dat de jaarlijks terugkerende Zuidlaarder markt ieder jaar geëvalueerd zal worden.

De Zuidlaarder markt, welke in het najaar van 2017 heeft plaatsgevonden, is ook conform afspraak geëvalueerd. Deze evaluatie stond op het akkoordgedeelte van de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

De gemeenteraad werd gevraagd kennis te nemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt van 2017.

Toelichting.

Wij kijken ook dit jaar weer terug op een mooie Zuidlaarder markt en zijn tevreden over de markt als geheel. De Zuidlaarder markt kenmerkte zich dit jaar door het mooie weer en goede omstandigheden voor het houden van de markt.

Dit jaar is de paardenmarkt voor het tweede keer op de nieuwe locatie in het dorp gehouden en wel tussen de Zuiderstraat en het Achterom. Hiervoor is met name gekozen om een duidelijker scheiding te krijgen tussen de kermis, de warenmarkt en de paardenmarkt. Waarbij het uitgangspunt is dat wat we doen beter moet zijn voor het dierenwelzijn van de paarden.

Wel is er dit jaar voor gekozen om in verband met de veiligheid voor de dieren en het publiek om het marktterrein te vergroten. Dit heeft er toe geleidt dat er op de brinken geen ruimte meer was voor de transportvoertuigen. Deze zijn verplaatst naar het weiland naast het marktterrein, met als overloop de Emmalaan/ Wilhelminalaan en de parkeerplaats bij het zwembad Aqualaren.

De aanvoer van paarden was dit jaar weer hoger als vorig jaar en de prijzen waren goed.

Hoewel er heel veel goed ging op de Zuidlaarder markt 2017 worden er voor de Zuidlaardermarkt van 2018 de volgende aanbevelingen gedaan:

  1. In overleg met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) kijken of de markt geschikt te maken is om als Exportstation kan dienstdoen;

  2. Waar nodig de paardenmarkt hierop aan te passen;

  3. Kijken hoe de paardenmarkt terug kan naar één ingang voor de aanvoer van paarden;

  4. Tijdens de markt de afsluiting van de wegen beter regelen, daarmee voorkomen dat de auto’s door de warenmarkt heen rijden. Hierop de handhaving aanpassen;

  5. De indeling van de warenmarkt in het eerste gedeelte De Millystraat zal worden aangepast om ook op die locatie de doorstroom van publiek te garanderen;

  6. Het voortraject van de vergunningverlening de afstemming tussen de gemeente, de brandweer en de politie professionaliseren. Dit voornamelijk vanuit de kant van de gemeente.

Besluit.

Gemeentebelangen Tynaarlo is van mening dat het goed is om de Zuidlaardermarkt jaarlijks te evalueren. We zijn blij met het steeds verder verbeteren van de paardenmarkt en dierenwelzijn. De evaluatie ziet er positief uit. Ook de aanbevelingen nemen we over. De fractie heeft dan ook voor het voorstel gestemd.

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het gevraagde besluit.