Inclusieagenda Tynaarlo werd geëvalueerd.

Vries, 8 mei 2018

De eerste raadsvergadering met het nieuwe college vond op deze avond plaats. Tijdens deze Raadsvergadering werd er onder andere gesproken over het VN-panel en de inclusieagenda.

Het VN-panel is een werkgroep die onderzoekt of iedereen op een goede manier mee kan doen in de samenleving. Dit doen zij door middel van het opstellen van een inclusieagenda.

Tijdens de vergadering werd het duidelijk dat dit een onderwerp is dat iedereen aan het hart gaat. Er werden een aantal kritische vragen gesteld onder andere over de website van de gemeente. Deze site voldoet niet aan het drempelvrije keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat de website toegankelijk is voor een ieder, iets wat ook Gemeentebelangen erg belangrijk vind.

Motie.

Namens 7 van de 8 partijen (VVD deed niet mee), werd er een motie ingediend waarbij de gemeenteraad zijn waardering uitspreekt voor de inzet van de vrijwilligers in het VN-panel en het feit dat er vooruitgang wordt geboekt in het proces van een inclusieve samenleving.

De gemeenteraad verzoekt bij deze motie het college onder andere om een visiedocument op te stellen over dit onderwerp en een informatieavond te organiseren voor inwoners van de gemeente en de leden van de raad om kennis te nemen van de inclusie-agenda en hoe je toegankelijkheid in de praktijk kunt brengen.