Benoeming Raadsleden voor Auditcommité, werkgeverscommissie en bestuur meerschap.

Vries, 22 mei 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de leden voor het auditcomité, de werkgeverscommissie voor de Griffier, leden van het bestuur van Meerschap Paterswolde en de plaatsvervangend voorzitter voor de gemeenteraad gekozen door de gemeenteraad.

De benoeming voor deze werkgroepen is voor de duur van de huidige Raadsperiode.

Auditcomité

In het auditcomité nemen de volgende raadsleden plaats, mw. Veenstra (GroenLinks), mw. Kardol (D’66), dhr. Hageman (VVD), dhr. Haisma (CDA), dhr. Van den Born (CU), dhr. Wouterson (LT), dhr. Dijkstra (PvdA) en dhr. Van Es (Gemeentebelangen).

Werkgeverscommissie Griffier

Sinds 7 maar 2002 is er in de Tweede Kamer een amendement aangenomen voor een zelfstandige raadsondersteuning in de vorm van een verplichte griffier. Omdat de griffier niet onder het bevoegdheid van het college valt is een werkgeverscommissie ingesteld. De werkgeverscommissie bestaat uit 3 raadsleden die de gehele gemeenteraad vertegenwoordigen als werkgever van de griffier.

De werkgeverscommissie bestaat uit dhr. Van den Born (CU), dhr. Spekschate (VVD), mw. Kardol (D’66).

Leden Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde

Uitsluitend in Meerschap Paterswolde en in de regeling Zuidlaardermeer gemeenten nemen raadsleden plaats in het bestuur. Voor Meerschap Paterswolde geldt dat er twee raadsleden plaatsnemen in dit bestuur.

Namens de gemeenteraad nemen dhr. Knot (CDA) en mw. Kamminga (Gemeentebelangen) plaats in het algemeen bestuur van Meerschap Paterswolde.

Plaatsvervangend voorzitter.

Aangewezen als plaatsvervangend voorzitter door de gemeenteraad is mw. Lubbers (PvdA).

Besluit.

De verschillende Raadsleden werden benoemd in een aantal verschillende agendapunten.In alle gevallen konden de Raadsleden zich unaniem vinden in de voorgestelde kandidaten.

Hiermee zijn de Raadsleden voor bijna 4 jaar benoemd.