Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan (vervolg).

Eelde, 5 juni 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er opnieuw gesproken over het beeldkwaliteitsplan van het Businesspark Ter Borch. Het betrof deze vergadering het tweede termijn waarbij de antwoorden van het college op de vragen van de Raad, welke tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 mei 2018 Gedurende de Raadsvergadering werden er een aantal aanvullende vragen gesteld, welke over het algemeen de reclamemast betrof.

Onder andere de reclame-uitingen, de lichtvervuiling en de mogelijke overlast die de mast eventueel zou kunnen veroorzaken, kwamen aan de orde.

Tijdens de raadsvergadering van 22 mei jl., waarin de eerste termijn behandeld werd, werd er door een aantal fracties een amendement ingediend over de reclame-uitingen op de mast. Dit amendement werd door het college ontraden.

Tijdens de Raadsvergadering van 5 juni werd er een gewijzigd amendement ingediend door de fracties van ChristenUnie, D’66, GroenLinks, CDA en Leefbaar. Het betrof een zeer geringe wijziging, uitsluitend het woord ‘aansluitend’ werd aan het amendement toegevoegd, waardoor het alleen mogelijk is om reclame te maken op de mast wanneer het bedrijf gevestigd is op ‘Businesspark Ter Borch’. Ook dit amendement werd door het college ontraden.

De stemming.

Tijdens de stemming werd het amendement aangenomen, Gemeentebelangen en VVD stemden tegen het amendement. Gemeentebelangen is van mening dat reclame-uitingen niet op deze wijze beperkt dienen te worden.

Het beeldkwaliteitsplan werd in meerderheid aangenomen in de gemeenteraad, PvdA en VVD stemden echter tegen.