Motie herdenkingspad.

Daarbij ontstond er een discussie tussen Raadslid Dijkstra (PvdA) en Raadslid Kloos (LT) over…

Vries, 11 september 2018.

De Partij van de Arbeid diende tijdens de Raadsvergadering een motie vreemd aan de agenda in met betrekking tot het verzoek te onderzoeken of het mogelijk is een bepaalt wandelpad in de gemeente om te turnen tot een nagedachtenispad.

Raadslid Dijkstra deed namens de PvdA uit de doeken wat de bedoeling is van het herdenkingspad.

Daarbij ontstond er een discussie tussen Raadslid Dijkstra (PvdA) en Raadslid Kloos (LT) over het pikken van elkaars voorstel. PvdA wil een herdenkingspad, LT wil een herdenkingsbos.

Behandeling.

Raadslid Dijkstra deed namens de PvdA uit de doeken wat de bedoeling is van het herdenkingspad.

Daarbij ontstond er een discussie tussen Raadslid Dijkstra (PvdA) en Raadslid Kloos (LT) over het pikken van elkaars voorstel. PvdA wil een herdenkingspad, LT wil een herdenkingsbos.

Verder werd er door geen enkele fractie het woord gevoerd.

Stemming.

Na een korte schorsing door GroenLinks werd de motie in stemming gebracht.

Gemeentebelangen gaf door middel van een stemverklaring aan dat zij niet met deze motie in kunnen stemmen aangezien we liever eerst de notitie voor het totale begraafbeleid afwachten.

De motie werd met 5 stemmen voor en 18 tegen verworpen.