Natuurwonen Schelfhorst besluit ontwerp bestemmingsplan.

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 werd het voorstel tot het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan voor het natuurwonen op het voormalig campingterrein Schelfhorst in 2 termijnen in de Gemeenteraad besproken.

Voor deze Raadsvergadering diende de Gemeenteraad een besluit te nemen over het wijzigen van het bestemmingsplan.

Gevraagd besluit.

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vrijgeven voor inspraak.

Voor het verslag van de bespreking van dit voorstel tijdens de vorige Raadsvergadering verwijzen wij u graag naar onderstaand artikel.

Ontwerp bestemmingsplan natuurwonen Schelfhorst.

Stemming.

Het gevraagd besluit werd in stemming gebracht.

Alle Fracties stemden voor het besluit, met uitzondering van GroenLinks en Hilde Kamminga namens Gemeentebelangen. Peter van Es van Gemeentebelangen was niet aanwezig tijdens deze Raadsvergadering.