Uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt” werd besproken.

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over het uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt” van het college.

Gemeentebelangen had naar aanleiding van dit programma nog een aantal vragen aan het college. Spijtig genoeg bleef het grotendeels bij vragen, want op de antwoorden zal nog even gewacht moeten worden.

Sociaal domein.

Gemeentebelangen stelde een aantal vragen over het Sociaal Domein, zo is een veel gehoorde klacht dat inwoners niet goed weten waar ze op het gemeentehuis terecht kunnen voor de vragen. Wethouder Gopal heeft toegezegd dat er gewerkt gaat worden aan een oplossing.

Parkeerdruk.

De vragen over de parkeerdruk in oude, maar zeker ook nieuwe wijken, onder andere Groote Veen, kon door Wethouder Lammers niet beantwoord worden. De norm die ruimtelijke ordening toepast voor het parkeren was niet paraat en de problemen waren bij de wethouder niet bekend.

Wethouder Lammers zegt wel toe binnen 14 dagen schriftelijke informatie naar de Gemeenteraad te sturen met betrekking tot de parkeernormen.

Gemeentebelangen zal goed in de gaten blijven houden wat de vorderingen zijn.

Bereikbaarheid openbaar vervoer.

Vragen met betrekking tot de bushaltes die mogelijk in het centrum van Eelde gaan verdwijnen was voor Wethouder Lammers een complete verrassing. Gemeentebelangen is blij dat de haltes niet dit jaar gaan verdwijnen, maar hoopt wel dat het college zich er hard voor gaat maken deze haltes te laten bestaan, om zo de bereikbaarheid, een van de speerpunten van het college, te kunnen garanderen.

Wethouder Lammers zegt de Gemeenteraad toe om binnen 14 dagen schriftelijk aan te geven wat de gevolgen zullen zijn van het verdwijnen van de bushaltes en hoe de bereikbaarheid van Eelde gegarandeerd blijft en wanneer het college hierover door het OV bureau geïnformeerd is.

Vervolg.

Aan de hand van het uitvoeringsprogramma met inbegrip van de door de verschillende fracties geplaatste opmerkingen zal er door het College van B en W een begroting voor 2019 opgesteld worden.