De situatie bij de RUD.

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over de huidige situatie en de toekomst bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

De RUD is een samenwerkingsverband van de 13 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe.

Er werd gesproken over de oorzaken waardoor de huidige situatie is ontstaan en wat er zou moeten veranderen binnen deze organisatie.

Reeds langere tijd zijn er vele werknemers ziek, er heerst een te hoge werkdruk voor de werknemers die nog wel werken en het hoeveelheid werk dat geleverd wordt is te laag.

Er werden deze avond door verschillende fracties kritische vragen gesteld over de RUD. Zou de gemeente het werk niet grotendeels weer in eigen hand moeten nemen? Hoe kan het dat de prestatiecijfers onder de maat zijn? En wat kan de gemeente Tynaarlo eraan doen om de uitvoeringsdienst te ondersteunen?

Vele vragen, geen antwoorden.

Wethouder Lammers die namens de gemeente in het dagelijks bestuur van de RUD zit leek het dossier niet te kennen, antwoorden bleven uit, of er werd omheen gedraaid.

De vragen blijven open staan en of er een oplossing komt is niet te zeggen.

Dit agendapunt is omwille het tijdstip niet afgerond tijdens deze Raadsvergadering. Tijdens de volgende raadsvergadering van dinsdag 9 oktober 2018 gaat de Raad verder praten over de RUD.

Hopelijk krijgt de Gemeenteraad deze keer wel antwoorden van de Wethouder op de gestelde vragen.