Gemeentebelangen nam niet deel aan de beraadslagingen.

Vries, 9 oktober 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over centrumontwikkeling Zuidlaren. Daar de gemeente in een juridische procedure zit omtrent het wel of niet ontwikkelen van een tijdelijke supermarkt van Albert Heijn op het terrein van de Prins Bernardhoeve, hebben Gemeentebelangen en de VVD ervoor gekozen om niet aan de beraadslaging deel te nemen.

Voor het eerst in de geschiedenis van Gemeentebelangen, een moeilijke keuze.

De reden dat we dit hebben gedaan is de volgende, wij willen niet dat dit debat de gemeente op welke manier dan ook kan schaden.

De motie, welke uitgaat van een tijdelijke AH en er samen uitkomen met de gemeente hebben wij niet kunnen steunen.

In de weg die het college is ingegaan om het centrum van Zuidlaren integraal te ontwikkelen kan Gemeentebelangen zich goed in vinden.

De motie haalde het wel met 13 tegen 9, de fracties van Gemeentebelangen, VVD en CDA stemden tegen. De fracties van PvdA, D’66, Leefbaar Tynaarlo, ChristenUnie en GroenLinks stemden voor de door het college afgeraden motie.

Gemeentebelangen hoopt dat dit de integrale ontwikkeling van het centrum van Zuidlaren niet in de weg staat.