Begraafrechten en overige punten Raadsvergadering.

10 mei 2016. Op de agenda van de raadsvergadering stonden deze keer slechts een paar agendapunten, vandaar dat we deze vergadering in z’n geheel in 1 artikel bespreken. Er stond slechts één punt op de bespreekagenda, dit punt ging over de reactiebrieven van het College van Burgemeester en Wethouders, welke verzonden werden in reactie op schriftelijke vragen van PvdA en VVD. De schriftelijke vragen gingen over

  • Begraven en het beleid daaromtrent.

  • Het uitblijven van de beleidsnotitie begraven.

  • De gemeenteraad de mogelijkheid te geven wat de aandachtspunten in de nieuw op te stellen beleidsnotitie dienen te zijn.

Een dame uit Aduard heeft een brief gezonden naar de gemeente. In deze brief gaf zij aan zeer geschrokken te zijn over de enorme verhoging van de grafrechten, deze zijn een paar maal zo hoog geworden dan 20 jaar geleden. Hierop heeft het College van Burgemeester en Wethouders ietwat kort en zakelijk gereageerd. Het College heeft simpelweg aangegeven dat dit conform de opdracht van de gemeenteraad is.

De stelling verlengen of laten ruimen vond ze erg kil. Het ruimen betrof de graven waarin haar man en 2 kinderen begraven liggen. Deze reactie wekte nogal wat emotie op en schoot haar in het verkeerde keelgat. Zij heeft naar aanleiding hiervan contact gezocht met de politieke partijen.

Het klopt inderdaad dat de grafrechten zijn verhoogd conform de opdracht van de gemeenteraad, want de kosten van begraven in onze gemeente dient zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. Gemeentebelangen is wel van mening dat het College de beantwoording met meer medeleven had kunnen brengen. Een beetje inlevingsvermogen zou op zijn plaats geweest zijn. Echter, hetgeen in de brief gesteld werd, was wel duidelijk en correct.

Een zoon van mevrouw heeft tijdens dit agendapunt ingesproken.

In het kort komt het er op neer dat Wethouder Wijbenga zijn excuses heeft aangeboden over de beantwoording van de brief. Hij gaf daarbij aan dat hij contact op zou nemen met de familie om over de grafrechten te spreken en gaat er van uit dat dit wel goed ging komen.

Wat erg opviel was het feit dat er grote achterstanden zijn bij het verlengen van de grafrechten. Zelfs bij nieuw uitgegeven graven heersen deze achterstanden.

Gemeentebelangen vindt dit een erg kwalijke kwestie. Raadslid van Es heeft tijdens de raadsvergadering gevraagd om een overzicht van de achterstanden.

Naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn, is er op dinsdag 24 mei een informatieavond georganiseerd.

Verder stonden er uitsluitend hamerstukken op de agenda, dit waren met name de volgende punten.

  • Bestemmingsplan Groote Veen Hierover hebben we reeds in nieuwsbrief nr. 4 verslag gedaan. Toen met betrekking tot de inloopavond. Gemeentebelangen ziet niet echt problemen in de aanpassingen van het bestemmingsplan.

  • Bestemmingsplan Minister Kremerstraat in Zijen. In Zijen is een landgoed, op dit landgoed wil men een soort wooneenheid met zorgmogelijkheden vestigen, De woningen zullen in een gebouw gevestigd worden dat er als een schuur uitziet. Gemeentebelangen kan zich hierin wel vinden.

  • Verleggen gasleidingen Verlengde Boterdijk. Op aanvraag van de NAM dienen de gasleidingen verlegd te worden. Gemeentebelangen ziet hier geen problemen in.

Het was een relatief korte gemeenteraadsvergadering, de vergadering duurde van 20.00 uur tot 21.30 uur.