Werkplein Drentsche Aa gewijzigd.

Tynaarlo, 30 oktober 2018.

Op de agenda voor de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa, afgekort WPDA per 1 januari 2019.

Gevraagd besluit.

Het college toestemming verlenen om de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa te wijzigen ingaande 1 januari 2019.

Toelichting.

Met dit voorstel wil het College van B en W zorgen voor juridische borging van de samenvoeging van de taken van Alescon in Werkplein Drentsche Aa.

Om er voor te zorgen dat de uitvoering van de taken binnen de gemeenschappelijke regeling mogelijk is, is een technische aanpassing van de tekst van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa noodzakelijk. Om Werkplein Drentsche Aa in staat te stellen de voorbereiding voor de formele overdracht op 1 januari aanstaande tijdig te kunnen regelen, dienen onder andere contracten met derde-partijen en instellingen te worden gesloten of te worden overgenomen van Alescon. Hiervoor is een bij de taak passende nieuwe tekst van de gemeenschappelijke regeling benodigd.

Besluit.

Er heeft geen woordvoering plaatsgevonden omtrent dit onderwerp. De leden van de Gemeenteraad stemden unaniem in met het voorgesteld besluit.