Ontwikkeling Vries Zuid, Raad geeft opdracht opstellen startnotitie.

Vries, 30 oktober 2018.

In maart 2017 heeft de Gemeenteraad unaniem het College de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor het realiseren van woningen in Vries Zuid. Naar aanleiding hiervan heeft het College Companen opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de woningmarkt van Tynaarlo. Op 17 augustus 2018 is het woningmarktonderzoek afgesloten.

Na kennis te hebben genomen van het Woningmarktonderzoek kernen gemeente Tynaarlo heeft de raad besloten om het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven voor het opstellen van een startnotitie voor de ontwikkeling van de locatie Vries Zuid, en hierbij, gelet op de uitkomsten van het onderzoek, uit te gaan van een gefaseerde ontwikkeling van 40 – 75 woningen.

Het rapport zelf zal in een later stadium in de Raad worden besproken.