Geen nieuwe gesprekken met Albert Heijn Zuidlaren leidt tot motie van treurnis.

Vries, 30 oktober 2018.

Zoals al eerder gemeld is er gesteund door GroenLinks, PvdA, D’66, Leefbaar Tynaarlo, en ChristenUnieop 9 oktober 2018 een motie door de Gemeenteraad aangenomen met als opdracht aan het College om vóór 2 november gesprekken met de Albert Heijn aan te gaan over de realisatie van een tijdelijke supermarkt op het voormalige Prins Bernhardhoeve-voorterrein. Gemeentebelangen was tegen de motie, welke door het College sterk werd afgeraden. Onder andere omdat het naar onze mening een integrale ontwikkeling van het Zuidlaardercentrum waarbij alle belangen en niet alleen die van de Albert Heijn worden gewogen, in de weg zou staan.

College voert motie niet uit GroenLinks & PvdA dienen motie treurnis in

Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober 2018 deelde het College de Raad mee de opdracht van PvdA, GroenLinks, D’66, Leefbaar Tynaarlo, en ChristenUnie niet uit te zullen voeren, omdat het belang van het hele dorp Zuidlaren volgens hen boven dat van Albert Heijn gaat. Dit was reden voor GroenLinks en PvdA om een motie van treurnis in te dienen.

Gemeentebelangen heeft tegen de motie gestemd. Fractievoorzitter Peter van Es verwoordde dit als volgt “Het college kon naar onze mening niet veel anders doen. We kunnen ons vinden in de lijn die het college gekozen heeft en hebben daar alle begrip voor”. Ook de VVD en het CDA stemden tegen de motie.

Opmerkelijk genoeg waren ook Leefbaar Tynaarlo en CU niet erg treurig over het niet uitvoeren van de opdracht die zij zelf het College 3 week eerder nog met veel bravoure hadden gegeven, want ook zij stemden tegen de motie. Uiteindelijk is de motie dus niet aangenomen; alleen GroenLinks & PvdA stemden voor.

In de pers wordt al gesproken over de eerste scheuren in de Coalitie; Wordt vervolgd.