Nieuw beleid en aandachtspunten voor perspectievennota.

17 mei 2016. Naar aanleiding van de jaarstukken 2016 heeft het College aangegeven graag met de Raadsleden in overleg te gaan om de ideeën voor nieuw beleid/accenten te concretiseren waar rekening mee kan worden gehouden voor het opstellen van de voorjaarsbrief en perspectievennota 2016. Dit om tijdig rekening te kunnen houden met wensen vanuit de Raad. Alle politieke partijen waren aanwezig bij deze bijeenkomst, met uitzondering van de partijen Leefbaar en Groenlinks, zij hebben hun aandachtpunten schriftelijk ingezonden.

Er zijn tijdens deze bijeenkomst geen beslissingen genomen, het was puur het meegeven van aandachtspunten aan het college. Het debat over hoe de meevallers besteedt gaan worden zal natuurlijk in  het openbaar in een vergadering van de Raad plaatsvinden.

Gemeente belangen heeft, in deze niet limitatieve opsomming en in willekeurige volgorde onder andere aandacht voor  de volgende zaken gevraagd:

  • Aanpak van achterstallig onderhoud van wegen.

  • Het mogelijk maken van het verstrekken aan inwoners/bedrijven/instellingen en verenigingen van leningen, blijversleningen, duurzaamheidsleningen en startersleningen.

  • Het behoud van de bibliotheekfunctie in Eelde, Vries en Zuidlaren.

  • De upgrading van de kernen Eelde en Vries.

  • Het verstrekken van gebiedsgerichte, laagdrempelige (deel)budgetten waaruit door bewonersvertegenwoordigingen “projecten kunnen worden gefinancierd”.

  • Het beperken van kortingen op bezuinigingen op sport (bewegen voor ouderen), cultuur (denk daarbij bijvoorbeeld aan de oranje verenigingen) en de jeugdsozen.

 

Aanverwante artikelen.

Jaarrekening Tynaarlo nu wel definitief vastgesteld?

Voorjaarsbrief Tynaarlo 2016 werd behandeld.

Begrotingswijzer invullen is meebeslissen.

Begrotingsbijdrage Gemeentebelangen

Najaarsbrief 2016.

Begroting 2017.