GB stelt schriftelijke vragen over Meerschap Paterswolde.

Paterswolde, 14 november 2018.

Raadslid Hilde Kamminga heeft namens Gemeentebelangen Tynaarlo middels een brief een aantal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het samenwerkingsverband Meerschap Paterswolde naar aanleiding van de op stapel staande gemeentelijke herindeling, waardoor gemeente Haren samen zal gaan met gemeente Groningen.

Hieronder wordt de volledige brief weergegeven.

College van Burgemeester en Wethouders                                        

Kornoeljeplein 1 Vries

I.A.A. De Gemeenteraad

Paterswolde, 14 november 2018                                                                         

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

21 november 2018 is het zover, gaat er een herindeling plaatsvinden. Onze buurgemeente Haren gaat samen met Groningen en Ten Boer, een ontwikkeling die geen directe gevolgen heeft voor de gemeente Tynaarlo, of wel?

Het Meerschap, een mooi samenwerkingsverband, wat midden tussen de huidige gemeente Groningen, Haren en Tynaarlo ligt. De gemeenten nemen deel aan het algemeen bestuur, maar na de herindeling zal de gemeente Haren hierbij wegvallen.

Gemeentebelangen heeft hier een aantal vragen over.

 • Welk gevolg heeft de herindeling voor de samenwerking binnen het Meerschap?

 • Heeft de herindeling financiële gevolgen voor de gemeente Tynaarlo?

  • Zo ja, welke gevolgen zijn er?

 • Wat zijn de gevolgen op lange termijn voor de gemeente Tynaarlo?

  Graag zie wij het antwoord op de bovenstaande vragen tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Hilde Kamminga

  Raadslid namens Gemeentebelangen Tynaarlo