GB stelt schriftelijke vragen over Stichting Baasis.

Paterswolde, 14 november 2018.

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo stelde Raadslid Hilde Kamminga door middel van een brief schriftelijke vragen met betrekking tot Stichting Baasis. De aanleiding van deze schriftelijke vragen is de gemeentelijke herindeling van gemeente Haren, die per 1 januari 2019 onderdeel uitmaakt van gemeente Groningen.

Hironder wordt de volledige brief weergegeven.

College van Burgemeester en Wethouders                                        

Kornoeljeplein 1 Vries

I.A.A. De Gemeenteraad

Paterswolde, 14 november 2018                                                                         

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

21 november 2018 is het zover, gaat er een herindeling plaatsvinden. Onze buurgemeente Haren gaat samen met Groningen en Ten Boer, een ontwikkeling die geen directe gevolgen heeft voor de gemeente Tynaarlo, of wel?

De openbare basisscholen in de huidige gemeente Haren en de gemeente Tynaarlo zijn al ruim 10 jaar ondergebracht bij stichting Baasis. Nu de herindeling dichtbij gaat komen heeft Gemeentebelangen Tynaarlo een aantal vragen over deze stichting en wat dit voor de toekomst van de openbare basisscholen, met name in onze gemeente, zal betekenen.

 • Blijven de openbare basisscholen van de huidige gemeente Haren, ook na de herindeling, onder stichting Baasis vallen?

 • Moeten de statuten van stichting Baasis dan aangepast worden, wanneer de scholen wel of niet meer onder deze stichting vallen?

  • Op wat voor termijn gaat dit gebeuren?

 • Wie stelt deze statuten vast?

 • Zijn er gevolgen voor de openbare basisscholen in de gemeente Tynaarlo wanneer bovenstaande veranderd?

  • Zo ja, welke gevolgen zijn dit?

   Graag zie wij het antwoord op de bovenstaande vragen tegemoet.

   Met vriendelijke groet,

   Hilde Kamminga

   Raadslid namens Gemeentebelangen Tynaarlo