Gaswinning noord Drenthe en zuid Groningen moet stoppen.

Vries, 27 november 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werd een motie vreemd aan de agenda ingediend. Het onderwerp van de motie was het besluit tot gaswinning in het noorden van Drenthe.

De motie werd Raadsbreed ingediend, dit houdt in dat alle fracties de motie mede hebben ingediend.

De strekking van de motie is het College opdracht te geven het geluid te laten horen dat gemeente Tynaarlo tegen het winnen van gas in het noorden van Drenthe en het zuiden van Groningen is.

Burgemeester Thijssen gaf namens het College van B en W aan dat de motie in het verlengde lag van hetgeen het College reeds deed. Door deze motie voelt het College zich nog meer gesteund in de acties die zij inmiddels onderneemt.

Zoals verwacht stemden alle 19 aanwezige Raadsleden voor de motie.

De motie werd unaniem aangenomen.