Gemeentebelangen heeft nieuwe Voorzitter.

Eelde, 6 december 2018.

De kiesvereniging van Gemeentebelangen Tynaarlo hield op donderdagavond 6 december de algemene Ledenvergadering van 2018 bij Café G. en A. Boelens in Eelde. Een van de punten die op de agenda prijkten waren de bestuursverkiezingen.

De huidige voorzitter van de kiesvereniging Tineke Terwal-Arends was aftredend. Zij wilde zich liever niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode. Tineke Terwal heeft de functie van Voorzitter 8 jaar vervuld, daarvoor heeft ze 12 jaar de rol van lid van de gemeenteraad namens Gemeentebelangen mogen vervullen. “Ik vind het nu wel mooi geweest”, aldus Tineke Terwal.

De ledenvergadering heeft met waardering en onder dankzegging afscheid genomen van Tineke. Uiteraard blijft Tineke voor Gemeentebelangen Tynaarlo beschikbaar voor het overdragen van haar kennis en ervaring.

De kiesvereniging heeft een nieuwe Voorzitter gezocht en gevonden binnen onze gemeente. De Ledenvergadering heeft Jacob van Gelder unaniem benoemd en met applaus onthaald.

“Ik voel me zeer vereerd dat ik het vertrouwen van de leden van Gemeentebelangen Tynaarlo heb gekregen, ik zal mij dan ook met veel enthousiasme inzetten voor de partij en doe mijn uiterste best dit vertrouwen niet te beschamen”, aldus van Gelder.

Met Jacob van Gelder heeft Gemeentebelangen Tynaarlo een zeer enthousiaste man binnengehaald, Jacob zit vol ideeën voor de toekomst. Van Gelder begint ook reeds tijdens de Ledenvergadering een aantal van deze ideeën naar voren te brengen. Dit beloofd nog veel goeds voor Gemeentebelangen Tynaarlo.

Met het installeren van Jacob van Gelder bestaat het bestuur van de Kiesvereniging van Gemeentebelangen Tynaarlo nu uit de volgende personen. Jacob van Gelder (voorzitter), Hilde Kamminga (secretaris) en Wil Paré (penningmeester).

Binnekort zal Jacob van Gelder zich op deze website aan u voorstellen.