Lening VAKO voor duurzaamheidsmaatregelen.

Vries, 11 december 2018.

VAKO wil graag duurzaamheidsmaatregelen treffen voor de accommodatie. Om dit te kunnen realiseren heeft de sportvereniging een aanvullende lening nodig. Voor deze lening hebben ze aangeklopt bij gemeente Tynaarlo.

Dit is de reden dat het punt met betrekking tot deze lening op de agenda voor de Raadsvergadering stond.

Gevraagd besluit.

De gemeenteraad van Tynaarlo werd verzocht in te stemmen met het volgende voorstel.

Instemmen met het verstrekken van een lineaire lening met een hoofdsom van maximaal € 55.000 (met een looptijd van 10 jaar) voor het uitvoeren van een pakket duurzaamheidsmaatregelen, mits de Stichting Waarborg Fonds Sport (SWS) 100% borg staat voor die lening zonder zekerstelling door middel van een hypotheek én SAS de kosten in verband met de borgstelling draagt.

Toelichting.

Gemeente Tynaarlo wil bereiken dat sportstichtingen en -verenigingen hun sportaccommodatie verduurzamen.

Hiervoor heeft de gemeenteraad in 2017 beleid ontwikkeld, aanvullend aan de provinciale regeling van het Drents Energie orgaan (DEO).

Sportstichtingen en –verenigingen kunnen bij DEO terecht voor een financiering van 75% van een bedrag van maximaal € 50.000. De gemeenteraad heeft voor aanvullende middelen gezorgd zodat sportstichtingen en – sportverenigingen voor 100% van de financiering tot een maximum van € 50.000 terecht kunnen bij DEO.

De stichting Sport Accommodatie Sportlaan (SAS) is eigenaar en exploitant van het voetbalcomplex aan de Sportlaan te Vries. De hoofdgebruiker is de voetbalvereniging VAKO. De stichting heeft – met hulp van een extern adviseur – een samenhangend pakket aan duurzaamheidsmaatregelen opgesteld. Het gaat daarbij om:

  • - de aanschaf en plaatsing van 170 zonnepanelen;

  • - de aanschaf en plaatsing van een warmtepomp;

  • - het wijzigen van netaansluitingen;

  • - het aanpassen van het besturingssysteem verwarmingsinstallaties.

Het totaal benodigd bedrag voor uitvoering van dit pakket maatregelen is € 105.000 (ex. btw)

De stichting SAS heeft aanvullende financiering voor uitvoering van het pakket duurzaamheidsmaatregelen en wil daarvoor een aanvullende lening afsluiten met een max. van € 55.000.

De stichting wil voor 1 januari a.s. het totaalplan verder uitgewerkt hebben met offertes e.d. De reden hiervoor is dat vanaf 1 januari weer de mogelijkheid bestaat om subsidieaanvragen in te dienen in het kader van de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties (EDS).

Stemming.

Gemeentebelangen heeft de duurzaamheid van met name de sportverenigingen hoog in het vaandel staan. Daarom kon de fractie zich goed vinden in het nu liggend voorstel.

De leden van Gemeentebelangen legden geen stemverklaring af.

Gemeentebelangen stemde voor dit voorstel.

Met Gemeentebelangen stemden ook de overige 7 fracties in met het gevraagd besluit.

Met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen werd het voorstel aangenomen.