Centrum Zuidlaren participatieplan besproken.

Vries 22 januari 2019

De eerste raadsvergadering van 2019 vond op dinsdag 22 januari plaats. Tijdens de vergadering werd er gesproken over het participatieplan voor Zuidlaren.

Het college is voornemens om samen met de inwoners, ondernemers, belanghebbenden en experts om tafel te gaan om samen tot een integraal plan te komen wat past bij de wensen van de Zuidlaarders. Het college vraagt hiervoor een bedrag van €150.000 om het participatieplan te laten uitvoeren door Citisens. Dit bureau heeft ook de eerdere enquête in Zuidlaren gedaan.

Gevraagd besluit.

 1. Het doel en de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’ vaststellen;

 2. Instemmen met het proces op hoofdlijnen zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’;

 3. De inhoud van de Kaderstellende nota betrekken bij het participatieproces;

 4. 4 Een voorlopig voorbereidingskrediet van €150.000,-- beschikbaar stellen voor het dekken van het eerste deel van de kosten van het participatieproces om te komen tot een concreet plan voor de centrumontwikkeling in Zuidlaren;

 5. 5 Het voorlopig voorbreidingskrediet activeren onder de immateriële vaste activa;

 6. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

  Gemeentebelangen vind dit een goed initiatief, samen om de tafel en iedereen aanhoren. Gemeentebelangen is van mening dat een ieder gehoord moet worden, maar dat er vooraf duidelijk aangegeven moet worden wat de randvoorwaarden zijn. Gemeentebelangen heeft zich tijdens het debat over het participatieplan met een kritische noot richting het college laten horen.

  Op de informatieavond van 15 januari 2019 werd er door wethouder Vemer (D’66) gesproken over oprechte participatie. Echter werd er door de wethouder aangegeven dat er geen vragen gesteld gaan worden waarop men het antwoord niet wil horen en moet het plan voldoen aan 5 punten die vooraf al zijn vastgesteld. Gemeentebelangen vroeg tijdens de raadsvergadering meerdere malen of de participatie wel zo oprecht is als de wethouder doet voorkomen.

  Gemeentebelangen heeft het College gevraagd waarom er nu pas gestart wordt met het participatietraject. Op 6 maart 2018 waren de resultaten van het onderzoeksbureau (Citisens) al bekend, nu bijna één jaar later wordt er gestart met dit traject. Een duidelijk antwoord hebben we hier helaas niet op gekregen van de Wethouder.

  Gemeentebelangen is van mening dat Zuidlaren een integraal plan verdiend, waar men nu en in de toekomst trots op kan zijn. Een plan waarbij iedereen oprecht kan meepraten en meedenken, en dat er vooraf duidelijk is wat er wel en niet mogelijk is.

  Op 6 februari 2019 zal het participatieplan opnieuw op de raadsagenda staan, dan zal er een besluit over dit voorstel genomen worden.