Waarom wordt de storing aan de openbare verlichting in Eelde niet verholpen?

Vries, 22 januari 2019.

Reeds enige tijd komen er bij Gemeentebelangen Tynaarlo meldingen binnen met klachten over de verlichting langs de Hoofdweg en de Hooiweg in Eelde of beter gezegd het ontbreken daarvan.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 heeft Gemeentebelangen de volgende vragen gesteld tijdens het vragenrecht over dit onderwerp.

Op dinsdag 15 januari ontvingen wij berichten dat de straatverlichting langs een grootgedeelte van de Hoofdweg/Hooiweg opnieuw uitgevallen was. Deze situatie heeft, ondanks dat diverse mensen er terstond melding van hebben gemaakt , in ieder geval tot afgelopen maandagmorgen geduurd. Vanuit de buurt kregen wij  informatie dat de verlichting hier de laatste tijden vaker langdurig uitvalt.

Volgens Wethouder Lammers betreft het hier geen storing in de lichtmasten van de gemeente, maar hebben we hier te maken met een netwerkstoring van Enexis. Het gaat hier om een reguliere storing die wij op meerdere plaatsen in de gemeente tegen komen. De frequentie van onze storingen zijn vergelijkbaar met buurgemeenten.

Gemeentebelangen stelde vervolgens de vraag of de Wethouder kon aangeven wat de reden is van de schijnbaar veelvuldige uitval van de straatverlichting op die locatie?

Wethouder Lammers gaf aan dat er sprake geweest is van een netwerkstoring in het begin van januari, waardoor de verlichting op dat moment niet meer functioneerde. Enexis is toen ter plaatse geweest en heeft beoordeeld dat het enkel een defecte netzekering betrof.  Vervolgens is gebleken dat hiermee de storing niet verholpen was, aangezien deze een week later weer optrad. Enexis is nu bezig met het opsporen van de kabelstoring.

In de vervolgvraag werd gesteld of de Wethouder kan aangeven welke acties er recent ontplooid zijn om deze storingen te voorkomen?

Lammers gaf aan dat er nogmaals door Enexis onderzoek verricht wordt naar de storing

Tot slot stelde Gemeentebelangen de vraag of het College kan aangeven waarom het deze keer zo lang heeft geduurd voordat de storing is verholpen?

Lammers geeft aan dat Enexis in eerste instantie de netzekering heeft vervangen en dacht daarmee de storing te hebben verholpen, maar de storing kwam na een week terug. Enexis is nu bezig met het opsporen van de kabelstoring. Zoals het nu lijkt zullen de storingen binnen de daarvoor staande termijn verholpen worden.

Op dinsdag 29 januari is echter geconstateerd dat de storing nog steeds niet verholpen is, in ieder geval de Hoofdweg was opnieuw volledig in duisternis gehuld.