Is het College bereid de vluchtheuvel en busbaan op de Hoofdweg in Eelde te verwijderen?

Vries, 22 januari 2019.

Regelmatig worden de fractieleden van Gemeentebelangen Tynaarlo aangesproken over de huidige verkeersituatie in het centrum van Eelde, het gaat daarbij over de kruising Hoofdweg met de Kosterijweg en de burgemeester Strubenweg.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo daarom vragen gesteld tijdens het vragenrecht over dit onderwerp.

De bushalte met de Vluchtheuvel en de busbaan bij de kruising Hoofdweg met de Kosterijweg en burgemeester Strubenweg in Eelde wordt door veel gebruikers van deze kruising als zeer onveilig beschouwd. Wij krijgen hierover veel vragen en opmerkingen.  Ook in de media is er al veel aandacht aan besteed en er zijn schriftelijke Raadsvragen over gesteld

Gemeentebelangen wil graag weten of het College op korte termijn van plan is om deze vluchtheuvel te verwijderen.Wanneer het College dit van plan is, binnen welke termijn denkt u dat te gaan doen?

Wanneer het College dit niet van plan is, , bent u dan op korte termijn van plan om andere aanpassingen te doen, en zo ja, waaruit bestaan deze en binnen welke termijn worden ze gerealiseerd?

Indien u geen aanpassingen overweegt wat is hiervan de reden?

Wethouder Lammers beantwoordt de gestelde vragen. Hij geeft aan dat het College naar aanleiding van de commotie over de situatie aldaar, besloten om (opnieuw) verkeerskundig advies in te winnen. Men verwacht hierover binnen twee weken uitslagen binnen te hebben. Op grond van de adviezen zal men de situatie opnieuw bezien. De Raad wordt hierover dan z.s.m. geïnformeerd.

Het spreekt voor zich dat Gemeentebelangen dit onderwerp nauwlettend volgt, want wat ons betreft wordt de vluchtheuvel zo spoedig mogelijk verwijderd.