Kan Tynaarlo de gemaakte kosten van zuidlaarderhout verhalen?

Vries, 22 januari 2019.

De buurtzuster is failliet verklaard, gemeente Tynaarlo heeft kosten gemaakt voor deze instelling. Daarom heeft Gemeentebelangen tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 vragen gesteld tijdens het vragenrecht over het verhalen van de gemaakte kosten op De Buurtzuster/Zuidlaarderhout.

In de brief van 4 december 2018 geeft het College antwoord op diverse raadsvragen. In deze beantwoording geeft het College ook aan dat de Gemeente in week 40 t/m 43 de kosten van de brandwacht heeft voldaan en dat deze teruggevorderd zullen worden. Inmiddels is de buurtzuster failliet.

Gemeentebelangen vraagt het college daarom of zij , gezien dit faillissement, nog steeds denkt dat de gemeente het geld terug kan vorderen.

In antwoord hierop geeft Burgemeester Thijsen aan dat het College er nog steeds van uit gaat dat de kosten met succes terug gevorderd kunnen worden. In verband met mogelijke juridische procedures kon het College niet al te diep op de beantwoording in gaan.

In vervolg hierop vraagt Gemeentebelangen of de gemeente nog steeds kosten maakt, wanneer dit het geval is, heeft u daarover afspraken met de curator gemaakt?

Thijsen geeft aan dat er nog € 8000 aan kosten gemaakt zijn, ook deze kosten zullen we gaan verhalen. Hier kan het College echter eveneens niet dieper op ingaan.