Vluchtheuvel bij Bushalte kosterijweg wordt verwijderd

Vries, 5 februari 2019.

Gemeentebelangen heeft tijdens de raadsvergadering van 22 januari 2019 gevraagd of het College bereid was om de vluchtheuvel nabij de kruising Hoofdweg met de burgemeester Strubenweg en de Kosterijweg te verwijderen, aangezien veel gebruikers van de weg de situatie daar als zeer onveilig ervaren. Wethouder Lammers heeft daarop aangegeven dat er een deskundige naar de situatie ging kijken.

Voor het verslag hiervan verwijzen we u naar Is het College bereid de vluchtheuvel en busbaan op de Hoofdweg in Eelde te verwijderen?

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 kwam het college met de resultaten van dit onderzoek. Het resultaat is dat de vluchtheuvel tussen de bushalte en de weg verwijderd zal worden.

Er worden de komende dagen nog wat snelheidsmetingen verricht omtrent het verkeer bij de toegangswegen naar de bushalte. Na de metingen zal de vluchtheuvel worden verwijderd.

De kosten zullen tussen de €5.000 en €10.000 euro zijn. Op voorstel van Gemeentebelangen hoeft daar geen extra budget voor aangevraagd te worden, zodat er zo snel mogelijk mee begonnen kan worden.