Voorstel Gemeentebelangen voor zebrapaden in Eelde geen steun van Raad

Vries, 5 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd de beantwoordingsbrief “Looproutes in het Centrum van Eelde” van het College besproken. Dit gebeurde op verzoek van Gemeentebelangen omdat het College in de brief aangeeft dat men geen aparte oversteekvoorzieningen voor voetgangers gaat creëren in Eelde Centrum.

Aangezien wij veel reacties uit de samenleving ontvangen, dat veel gebruikers van het centrum van Eelde het ontbreken van oversteekvoorzieningen voor voetgangers als onveilig ervaren heeft Gemeentebelangen een motie ingediend om op de in onze ogen, onveilige oversteekpunten een zebrapad aan te leggen. De motie werd alleen door Gemeentebelangen gesteund.

Wethouder Lammers benadrukte nog eens dat het om een Shared Space en 30 km gebied gaat waarin zebrapaden niet passen en dat de herinrichting van het gebied Strubenweg-Kerkhoflaan-Hoofdweg het resultaat is geweest van een breed gedragen participatie proces met een klankbordgroep. Eelde zou de Shared Space situatie min of zelf hebben gewild. Er zijn wat het College betreft dus geen redenen om er iets aan te wijzigen.

Wel is er toegezegd dat de Gemeente een avond gaat organiseren om met de inwoners van Eelde-Paterswolde te praten over de situatie. Een duidelijke opdrachtformulering hiervoor werd overigens niet afgesproken en ook niets over de bereidheid om daadwerkelijk iets met de uitkomsten van die avond te gaan doen.