Oprechte participatie centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 5 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd er een besluit genomen over het voorgestelde participatieproces omtrent de centrumontwikkeling in Zuidlaren.

Tijdens de raadsvergadering van 22 januari bleek dit al een belangrijk punt op de agenda en werd er over dit punt ruim 2 uur gedebatteerd.

Moties en amendementen.

Tijdens de besluitvorming van het voorstel werden er verschillende amendementen en moties ingediend.

Gemeentebelangen diende een amendement én een motie in over de kadernota voor het voorterrein van de Prins Bernhardhoeve, deze kadernota heeft de gemeenteraad in januari 2015 vastgesteld.

In de kadernota voor de voorzijde van het Prins Bernardhoeveterrein staat onder andere dat er woningen én een supermarkt moeten komen. De wethouder gaf tijdens de vergadering aan dat het dit juridisch vele gevolgen zou hebben wanneer deze geschrapt zou worden. Gemeentebelangen en de VVD stemden voor de motie en het amendement, de overige fracties stemden tegen, hierdoor haalden de motie en het amendement het niet.

Gemeentebelangen diende eveneens een motie in waarbij er aan het college werd gevraagd vooraf duidelijk de randvoorwaarden en de kaders aan te geven waar het plan aan moest voldoen.

De wethouder heeft toegezegd dat dit ook gaat gebeuren, echter stemde vreemd genoeg de gehele coalitie tegen deze motie, daardoor haalde ook deze motie het niet.

De PvdA diende een amendement in om het proces tijdens het participeren goed te controleren, dit amendement haalde het niet, alleen Gemeentebelangen en PvdA stemden voor.

De coalitie diende ook een amendement in, dit amendement hield in dat er in het voorstel verschillende woorden op een verschillende manier kunnen worden geïnterpreteerd, zo wordt verkeersdruk nu verkeerssituatie. Alleen de fractie van Gemeentebelangen stemde tegen deze, naar onze mening onzinnige motie.

Stemming.

Gemeentebelangen heeft tegen het voorstel gestemd, omdat wij het idee hebben dat ‘oprechte’ participatie niet plaats kan vinden wanneer er teveel beperkingen op liggen.

Zuidlaren verdiend een integrale aanpak en een toekomstbestendig plan, dat moet wel op een eerlijke en oprechte manier tot stand komen en niet door vooraf al enige beperkingen op te leggen, welke er in principe helemaal niet hoeven te zijn.