Omgevingsveiligheid Tynaarlo

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 26 februari 2019 werd de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met het besluit om in te stemmen met de Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo.

De beleidsvisie Omgevingsveiligheid heeft vanaf 16 november 2018 tot en met 8 januari 2019 ter inzage gelegen.

Toelichting.

Door het vaststellen van de nieuwe beleidsvisie kan het externe veiligheidsbeleid nu worden aangepast aan de nieuwste wet- en regelgeving. Hierbij wordt er geanticipeerd op de Omgevingswet. Het bovenstaande zal een bouwsteen zijn voor een nog op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie, welke in 2020 verwacht gaat worden.

Besluit.

De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met dit voorstel.