Bibliotheken Tynaarlo lucht door motie?

31 mei 2016. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 mei zijn er 2 moties vreemd van de agenda ingediend met betrekking tot de bibliotheken van Eelde, Vries en Zuidaren. De eerste motie werd ingediend door de 4 partijen van de oppositie, Leefbaar, Gemeentebelangen, Groen Links en Christen Unie. De tweede motie werd ingediend door de 4 coalitiepartijen, VVD, PvdA, D66 en CDA.

Motie nummer 1.

De oppositie motie hield in dat gedurende de jaren 2016 en 2017 de vergoedingen van de bibliotheken in onze gemeente gehandhaafd zouden blijven, zoals deze in 2015 was. Hierdoor krijgt het College van Burgemeester en Wethouders meer tijd om met een goed doordacht en voldragen plan te komen hoe de bibliotheken er in de toekomst uit zouden dienen te zien.

Wat Gemeentebelangen betreft had 2018 ook in de motie opgenomen mogen worden of zelfs de volledige bezuinigingsslag met betrekking tot de bibliotheken afgeschaft mogen worden. Maar dit vond geen draagvlak binnen de overige oppositiepartijen.

Deze motie werd als eerste in stemming gebracht, de partijen Gemeentebelangen, Leefbaar, Christen Unie en Groen Links stemden voor deze motie, dit was goed voor 10 stemmen, daarmee haalde deze motie het niet, want 13 raadsleden stemden tegen.

Motie nummer 2.

De coalitie motie hield eigenlijk nagenoeg het zelfde in, met dit verschil dat zij de geldelijke situatie voor de bibliotheken wilden handhaven voor uitsluitend 2016, dus nog ongeveer een half jaar. Daarmee krijgt het College beperkt tijd om met een goed plan te komen, hooguit een half jaar dus.

Aangezien de motie welke ingediend werd door de coalitiepartijen in ieder geval beter was dan helemaal niets doen, heeft Gemeentebelangen ook voor deze motie gestemd. Nagenoeg alle raadsleden hebben dit ook gedaan. Alleen de heer Rietkerk van Groen Links stemde tegen.

 

Deze motie werd dus met 22 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

 

Wat is een motie vreemd van de agenda?

Een motie is een schriftelijk ingediende wens, verzoek of opdracht aan het College.

Normaal gesproken wordt een motie ingediend over een onderwerp dat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering staat.

Een motie vreemd van de agenda gaat dus over een onderwerp dat niet op de agenda staat.