Rekenkamer rapporteconomisch beleid.

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de raadvergadering van 26 februari 2019 werd de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met het besluit om in te stemmen met de conclusie van het rekenkamerrapport en het college de opdracht te geven in 2020 te komen met voorstellen voor een nieuw economisch beleid. Hierbij moeten de aanbevelingen van het rekenkamerrapport betrokken worden.

Tussen 2010 en 2013 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het economisch beleid en het ondernemersklimaat in de gemeente Tynaarlo.

Uit het rapport zijn een aantal aanbevelingen gekomen waarmee het college in 2020 aan de slag kan gaan.

Amendementen.

Voor het gevraagde besluit kwamen twee amendementen, één vanuit de coalitie (Leefbaar Tynaarlo, Groenlinks, D’66, CDA en Christenunie), zij wilden graag dat het college bij het betrekken van de aanbevelingen ook alvast de omgevingsvisie erbij zou gaan betrekken.

De VVD had een amendement voorbereidt waarbij er gevraagd werd om kennis te nemen van de aanbevelingen, op deze manier heeft het college meer vrijheid om met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Daar beide amendementen nogal overeenkwamen is er vanuit de Raad gevraagd of de amendementen ook samengevoegd konden worden, dit is gelukt.

Besluit.

Het amendement werd een samenvoeging van bovenstaande en de gehele raad diende dit voorstel in en ging akkoord.

De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met dit voorstel.